Alkohol og vold går hånd i hånd

Flere og flere mennesker oplever at deres pårørende, der har et skadeligt alkoholmisbrug, bliver voldelige, når de drikker. Således viser tal fra rådgivningsorganisationen Tuba, at 50 procent af dem, der søger hjælp, har oplevet at blive udsat for trusler om vold eller direkte vold.

Depression, vold og alkoholmisbrug rammer de unge.Ifølge Sundhedsstyrelsen, så lever 120.000 børn i dag i en familie med alkoholproblemer. Det kan være, at enten mor eller far drikker og det går ud over børnene, der oplever langt flere svigt på daglig basis end godt er. Det er blandt andet også en af grundene til, at man idag forsøger at hjælpe de unge ud af usunde drikkevaner, bl.a. igennem samtaler, herunder ambulant alkoholbehandling og i tæt samspil med forældrene, da det har vist sig at være yderst effektivt.

Det er den offentligt støttede organisation Tuba, der har foretaget undersøgelsen, hvor 1400 af deres brugere har svaret på et spørgeskema om deres tid som barn og den opvækst, de havde. Her siger halvdelen, at de har været udsat for enten fysisk eller psykisk vold i deres eget hjem. 17 procent har endda været udsat for seksuelle overgreb og/eller krænkelser.

Hvis du lever i en familie, der har et problem med alkohol og vold, så skal du gøre følgende

Her følger en række råd, som du kan overveje, hvis du har brug for hjælp i hverdagen

  • Det kan være mere end svært at konfrontere en alkoholmisbruger – specielt hvis det er en pårørende, eller nær ven.
  • Kontakt en alkoholbehandler og få hjælp til at tage første skridt. Det er vigtigt at alliere sig med professionelle folk, når det handler om alkohol og vold.
  • Få råd til, hvordan du kan tage starte kontakten til den misbrugende og hvilken rækkefølge, du skal agere efter.

Det kan være meget svært at tage kontakt til alkoholmisbrugende ven eller familiemedlem, som man måske inderst inde er bange for. Derfor er det vigtigt at tage kontakt til en behandler eller ekspert, som kan guide dig og fortælle, hvordan du skal forholde dig. Det gælder også, hvis du har mistanke om, at der er børn eller helt unge, der lever i en familie, som kæmper med alkoholproblemer.

Du er velkommen til at dele...Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook